Content:

 

 

Livsstil og helse i Danmark og Norge. Supplement 3 / 2006

Magne Nylenna

Livsstil og helse i Danmark og Norge

Michael 2006; 3:Suppl 3: 7–9.

  Les mer »

Magne Nylenna

Typisk norsk?

Michael 2006; 3:Suppl 3: 10–8.

  Les mer »

Povl Riis

Typisk dansk?

Michael 2006; 3:Suppl 3: 19–22.

  Les mer »

Finn Kamper-Jørgensen

Sygelighed og dødelighed i Danmark og Norge

Michael 2006; 3:Suppl 3: 23–5.

  Les mer »

Inger Cappelen og Hanna Hånes

Kvinner lever lenger, men er sykere

Michael 2006; 3:Suppl 3: 26–31.

  Les mer »

Finn Diderichsen

Sundhedsadfærdens betydning for sygdomsbyrde og ulighed

Michael 2006; 3:Suppl 3: 32–9.

  Les mer »

Steinar Krokstad

Livsstil og forebyggende helsearbeid

Michael 2006; 3:Suppl 3: 40–7.

Livsstil er uten tvil viktig for vår helse. Gjennom interaksjon med vår arvede sårbarhet og sosiale og kontekstuelle forhold former livsstilen våre sykdommer. Å... Les mer »

Lars Bo Andersen

Fysisk aktivitet og helse i den danske befolkning

Michael 2006; 3:Suppl 3: 48–53.

  Les mer »

Steen Stender og Jørn Dyerberg

Kosthold og helse

Michael 2006; 3:Suppl 3: 54–63.

Efter at have konsulteret medlemsstaterne i EU besluttede den danske regering i marts 2003, at spiseolier og fedtstoffer til konsum med et indhold af mere end 2 % industrielt fremstillet... Les mer »

Olaf Gjerløw Aasland

Alkohol i Danmark sett med norske øyne

Michael 2006; 3:Suppl 3: 64–71.

  Les mer »

Karl Erik Lund

Et komparativt perspektiv på tobakksbruk i Danmark og Norge

Michael 2006; 3:Suppl 3: 72–80.

  Les mer »

Kjeld Møller Pedersen

Bruk af helsetjenester i Danmark

Michael 2006; 3:Suppl 3: 81–9.

  Les mer »

Ivar Sønbø Kristiansen

Bruk av helsetjenester i Norge

Michael 2006; 3:Suppl 3: 90–6.

Økonomer gjør et klart skille mellom nødvendighetsgoder og luksusgoder. Nødvendighetsgoder er karakterisert ved lav prisfølsomhet. Om prisen på brød... Les mer »

Arnhild Rimestad Haga og Kari Huseby

Hva gjør vi?

Michael 2006; 3:Suppl 3: 97–102.

  Les mer »

Per Egil Hegge

Likheter og forskjeller mellom Danmark og Norge

Michael 2006; 3:Suppl 3: 103–8.

  Les mer »

Øivind Larsen

Dansk-norske helseforskjeller – er det sammenhenger med vår felles fortid?

Michael 2006; 3:Suppl 3: 109–22.

Det er tydelige forskjeller i helse mellom de skandinaviske broderland Danmark og Norge. Det er ulikheter i livsstil og vi søker etter sammenhenger med ulikhetene i helse. Sammenhenger som kan... Les mer »

Øivind Larsen

Livsstil og helse i Danmark og Norge

Slik lød invitasjonen:

  Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no