Content:

 

 

Symptomer som kunnskapskilde. Supplement 9 / 2010

Per Stensland, John Nessa

Kvalitativ forskning i norsk medisin

Michael 2010; suppl 9: 9–10.

  Les mer »

Marit Hafting

Seminarrekken «Kvalitative metoder i nordisk allmennmedisinsk forskning» 1991–1998 – presentasjon av et viktig initiativ

Michael 2010; suppl 9: 11–16.

En nordisk arbeidsgruppe arrangerte i tidsrommet 1991–1998 fire seminarer om kvalitativ forskning i allmennmedisin. Deltakerne var allmennmedisinske forskere fra Skandinavia med erfaring fra... Les mer »

Hanne Hollnagel

Patientens selvvurderede helbredsressourcer

Michael 2010; suppl 9: 17–27.

Artiklen er en hyldest til Kirsti Malterud med en gennemgang af vores fælles afsluttede og igangværende forskning og tanker udledt derfra. Les mer »

Drude von der Fehr

Symptomer som ikke er årsaksforklarende

Michael 2010; suppl 9: 28–34.

Hovedpåstanden i dette innlegget er at det kan finnes symptomer som ikke er årsaksforklarende. Disse symptomene har i tilfellet en annen funksjon enn andre symptomer. Hvilken funksjon... Les mer »

Mari Bjørkman

Lesbiske kvinner – en forskningsnøtt?

Michael 2010; suppl 9: 35–43.

Forskningsresultater som gjelder marginaliserte grupper blir ofte fanget opp av media og bidrar til vår oppfatning av disse gruppene. I tillegg vil både konklusjonene i seg selv og... Les mer »

Sissel Steihaug

Kvalitative studier av grupper I samhandling

Michael 2010; suppl 9: 44–54:

Bruk av gruppebaserte behandlingstilbud i helsetjenesten er økende. Deltakerne ser ut til å ha nytte av den grupperettede utformingen, og samhandlingen i gruppen synes å... Les mer »

Lillebeth Larun

Analyselogg som virkemiddel for refleksivitet i kvalitative studier

Michael 2010; suppl 9: 55–60.

Mitt PhD- prosjekt heter «Kronisk utmattelsessyndrom – fra erfaring til kunnskap». Et av delprosjektene har til formål å undersøke hvordan fysisk aktivitet... Les mer »

Brynjulf Stige

Evaluering av kvalitativ forsking – er det ønskjeleg og mogeleg med ei ny tilnærming?

Michael 2010; suppl 9: 61–68.

Som forskar, fagfelle og tidsskriftsredaktør har eg gjort erfaringar som har utvikla seg til ei vurdering som eg nok deler med mange: Der er nokre svært krevjande utfordringar knytt til... Les mer »

Susanne Reventlow

Metodeforum – erfaringer fra værksted for forskeruddannelse ud fra projektet «Risikoopfattelse og osteoporose hos kvinder I alderen 60–70 år»

Michael 2010; suppl 9: 69–78.

Denne artikel er skrevet på baggrund af foredrag holdt på seminar i anledning af Kirsti Malteruds 60-års fødselsdag: Sårbare symptomer som kundskapskilde –... Les mer »

John-Arne Skolbekken

Risikoepidemien – to tiår etter

Michael 2010; suppl 9: 79–87.

Et framtredende trekk ved moderne medisin er troen på sykdomsforebygging gjennom identifisering og reduksjon av risikofaktorer. Dette er blant annet synliggjort i en tiltakende publisering av... Les mer »

Kirsti Malterud

Levende kunnskap – mellom fakta og fantasi Tilegnet bestevennen Per Fugelli, som i 1972 for første gang viste meg betydningen av levende kunnskap i allmennmedisinsk praksis og forskning og siden har vedlikeholdt min appetitt med stadig nye fristelser og utfordringer (1)

Michael 2010; suppl 9: 88–93.

Allmennlegen vet at sykdom og helse er dynamiske prosesser som får sin spesifikke utforming i den levende menneskekroppen hos det individuelle mennesket i sin sosiokulturelle ramme og... Les mer »

Per Fugelli

Kirsti Malteruds åndslegeme –gjennomlyst i Afrika

Michael 2010; suppl 9: 94–103. Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no