Content:

 

Lov af 16. mai 1860 om Sundhedscommissionen m.v. (forarbeider)

Michael; 7; 2010: Supplement 8: 51–116.

Thumb-001_010315.jpg

(O. No 34) Lovkommisjonens betenkning om en lov om sunnhetskommisjoner og om foranstaltninger i anledning av epidemiske og smittsomme sykdommer, datert 30. desember 1859

Thumb-003_010315.jpg
Thumb-004_010315.jpg
Thumb-005_010315.jpg
Thumb-006_010315.jpg
Thumb-007_010315.jpg
Thumb-008_010315.jpg
Thumb-009_010315.jpg
Thumb-010_010315.jpg
Thumb-011_010315.jpg
Thumb-012_010315.jpg
Thumb-013_010315.jpg
Thumb-014_010315.jpg

(O. No 34) Kommisjonens lovutkast

Thumb-015_010315.jpg
Thumb-016_010315.jpg
Thumb-017_010315.jpg
Thumb-018_010315.jpg

(O. No 34) Den norske regjerings innstilling av 25. januar 1860

Thumb-019_010315.jpg
Thumb-020_010315.jpg

(O. No 34) Hans Kongelige Majestets proposisjon til det norske Storting av 11. februar 1860

Thumb-021_010315.jpg

(O. No 34) Lovutkastet slik det fulgte proposisjonen

Thumb-022_010315.jpg
Thumb-023_010315.jpg
Thumb-024_010315.jpg
Thumb-025_010315.jpg

(Indst. O No. 77) Budsjettkomiteens innstilling av 24. mars 1860 vedrørende lovutkastet

Thumb-026_010315.jpg
Thumb-027_010315.jpg
Thumb-028_010315.jpg
Thumb-029_010315.jpg
Thumb-030_010315.jpg
Thumb-031_010315.jpg

Storthingstidendes referat av diskusjonen om loven i Stortinget t.o.m. §13

Thumb-032_010315.jpg
Thumb-033_010315.jpg
Thumb-034_010315.jpg
Thumb-035_010315.jpg
Thumb-036_010315.jpg
Thumb-037_010315.jpg
Thumb-038_010315.jpg

Storthingstidendes referat av diskusjonen om lovens paragrafer 14-28

Thumb-039_010315.jpg
Thumb-040_010315.jpg
Thumb-041_010315.jpg

(O. No. 59) Odelstingets beslutning 31. mars 1860 med diskusjon

Thumb-042_010315.jpg
Thumb-043_010315.jpg
Thumb-044_010315.jpg
Thumb-045_010315.jpg

Diskusjon av Odelstingets beslutning i Lagtinget, referert i Storthingstidende 1860. nr. 63-66 (gjennom fire møter)

Thumb-046_010315.jpg
Thumb-047_010315.jpg
Thumb-048_010315.jpg
Thumb-049_010315.jpg
Thumb-050_010315.jpg
Thumb-051_010315.jpg
Thumb-052_010315.jpg
Thumb-053_010315.jpg
Thumb-054_010315.jpg
Thumb-055_010315.jpg
Thumb-056_010315.jpg
Thumb-057_010315.jpg
Thumb-058_010315.jpg
Thumb-059_010315.jpg
Thumb-060_010315.jpg
Thumb-061_010315.jpg
Thumb-062_010315.jpg
Thumb-063_010315.jpg
Thumb-064_010315.jpg
Thumb-065_010315.jpg
Thumb-066_010315.jpg

Referat fra Odelstinget 16. mai 1860: Meddelelse om at loven er sanksjonert

Thumb-067_010315.jpg
publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no