Content:

 
Leder av Øivind Larsen

Sykdom er mer enn sykdom

Michael 2017; 14: 179 – 81.

  Les mer »

Heidi Jerpseth

Involvering av pårørende i beslutninger om akutt behandling av alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) – etiske implikasjoner

Michael 2017; 14: 182–98.

Å ta beslutning om å avslutte behandlingen i kritisk fase av alvorlig sykdom, eller å la være å sette i verk behandling som kanskje kan være nyttig, er... Les mer »

Merethe Roos

Praktisk Viisdom i Foranstaltninger mod Cholera – tiltak og pressedekning i 1853

Michael 2017;14;199–216.

Denne artikkelen ser nærmere på kolerautbruddet i Christiania i 1853, hvilke tiltak som ble iverksatt fra myndighetenes side, og hvordan den samtidige pressen ble brukt som en arena for... Les mer »

Kristine Lillestøl og Jørgen Valeur

Johan Karl Unger Vetlesen – Noregs fyrste gastroenterolog

Michael 2017;14: 217–30.

Johan Karl Unger Vetlesen (1851–1914) reknast som den fyrste gastroenterologen i Noreg. Han ivra blant anna for å bruke magesonde i diagnostikk og behandling av magesjukdomar, slik dei... Les mer »

Øivind Larsen

Det norske medicinske Selskab 2016–2017

Michael 2017; 14: 231–5.

  Les mer »

Bokanmeldelse: Arvid Heiberg

Viljen til liv

Michael 2017; 14: 236–7.

  Les mer »

Bokmelding: Kristine Lillestøl

Medisinsk historie sett frå Bergen

Michael 2017; 14: 238–40.

  Les mer »

Øivind Larsen

Stein A. Evensen kommandør av St. Olavs Orden

Michael 2017; 14: 241.

  Les mer »

Øivind Larsen

Mot en felles samfunnsmedisin

Michael 2017; 14: 242–3.

  Les mer »

Bokanmeldelse: Øivind Larsen

Sykehus som ankerfeste – om Longyearbyen sykehus

Michael 2017; 14: 244–5.

Rolf Hanoa: Longyearbyen sykehus 1916 – 2016. Fra gruvesykehus til Universitetssykehuset UNN. Norsk helsetjeneste på Svalbard. Les mer »

Øivind Larsen

Aksel Waldemar Johannessen og hans kunstverks underlige skjebne

Michael 2017; 14: 246–52.

Maleren Aksel Waldemar Johannessen (1880–1922) arbeidet i Kristiania på begynnelsen av 1900-tallet. Maleriene reflekterer både sosialt engasjement og personlige konflikter. Hans... Les mer »

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no