Program

 Program vårsemesteret 2018

OBS Møtene i vårsemesteret 2018 holdes i auditoriet, Frederik Holsts Hus, Ullevål Sykehus. Bruk trikk 17 eller 18, inn hovedporten, til venstre forbi Kreftsenteret, under gangbrua, til venstre opp bakken. Med UiO-parkeringsmerke er det parkering langs gjerdet utenfor huset, ellers er det betalingsparkeringsplass i bakken opp til huset.

 

Onsdag 17. januar  kl 1915:

Snus, e-sigaretter og heat-not-burn-produkter - en del av tobakksproblemet eller en del av løsningen på tobakksproblemet?

Ved Karl Erik Lund, Ph.D, Forskningsleder for tobakk på Folkehelseinstituttet 

 

Onsdag 14. februar kl 1915:

Mot en lavere sosial mobilitet i Norge?

Ved Knut Røed, Frisch-senteret, Universitetet i Oslo

 

Onsdag 14. mars kl 1915:

1800-tallets "kulturdiagnoser" - nevrasteni og hysteri

- Hilde Bondevik, førsteamanuensis ved Avdeling for helsefag, UiO

- Kristine Lillestøl, lege i spesialisering ved Avd. for medisinsk genetikk, OUS, forhenværende postdoktorstipendiat i medisinsk historie ved Avd. for samfunnsmedisin og global helse, UiO 

 

Onsdag 25.april kl 1915:

Gjennombrudd for syntetisk blod til bruk hos menneske?

Ved Bjarte G. Solheim

 

Onsdag 23. mai kl 1915:

Spanskesyken 100 år

- Svenn-Erik Mamelund: Profilering av en pandemi. Hvem var Spanskesykens ofre?

- Kristine Lillestøl: Spanskesykens nevrologiske senfølger

 

Svenn-Erik Mamelund er forsker ved Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), HiOA. Han har i over 20 år studert epidemiske sykdommers demografi, med særlig fokus på Spanskesyken.

- Kristine Lillestøl, lege i spesialisering ved Avd. for medisinsk genetikk, OUS, forhenværende postdoktorstipendiat i medisinsk historie ved Avd. for samfunnsmedisin og global helse, UiO 

 

   

 

 

 

 

 

 

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no