Avholdte arrangementer

 

Avholdte møter/ arrangementer 

2017  

18. januar 2017 kl1915

 Fremskritt i øyeforskningen: Kan synet gjenopprettes? ved Morten C Moe. 

15. februar 2017 kl. 1915

 

 Helse for stridsevne. Forsvarets Sanitet 1941-2016  ved kontreadmiral Jan Sommerfelt-Pettersen,  jubileumsbokforfatteren, historiker og kommandørkaptein Tor Jørgen Melien og teologen Gudmund Waaler som har erfaring som feltprest og med militære forhold generelt.

Sanitetsutstillingen på Forsvarsmuseet torsdag 16. februar 2017 kl. 1200

15. mars 2017 kl1915

 

Tuberkulose alltid aktuelt. Mykobakterier hos dyr og mennesker, før og nå  ved Ingrid Olsen.

27.mars 2017 kl0930- 1600

Frederik Holst – hvem var han?

 

Det er 200 år siden Frederik Holst (1791-1871) forsvarte den første doktorgrad i Norge. For å markere dette avholdes dagsseminar. Påmelding innen 6. mars.

Tid og sted: 27. mars 2017 09:30 - 16:00Det norske Videnskaps-Akademi

Påmelding innen mandag 6. mars 2017 ved innbetaling av deltakeravgiften, som inkluderer bespisning, til bankkonto 1121.30.82177 ”Doktorjubileet”. (Husk navn og adresse.) For medlemmer av Det norske medicinske Selskab og for ansatte ved Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo, er avgiften kr. 100,-, for andre kr. 300,-. Eventuelle henvendelser: oivind.larsen@medisin.uio. no, tlf. 415 415 34.

26.april 2017 kl 1915

Planlegging for helse og trivsel ved Gunnar Ridderstrøm, Øivind Larsen og Magne Nylenna

4.mai 2017 kl 1300 - kl 1630

 

  Er tvangsbruk i psykiatrien i strid med menneskerettighetene?

 

Møte i Det norske medicinske Selskab torsdag 4.mai 2017 fra 1300 til 1630

OBS Møtet avholdes i auditoriet på Psykiatrisk Klinikk.

Møteleder: Professor (em) Astrid Nøklebye Heiberg

1300: Velkommen

1305: Statssekretær Anne Grethe Erlandsen: Tvang i politisk perspektiv

1320: cand. jur., dr. philos. Rigmor Diseth: Tvang i psykiatrien- et menneskerettsperspektiv

1350: Psykiater Asbjørn Restan: Nødvendigheten av tvang for den enkelte og samfunnet

1425: Høyesterettsdommer (em) Ketil Lund: Psykiatrisk tvangsbehandling  – ulovlig, skadelig og endringsresistent

1450-1500 pause

1500: Barne - og ungdomspsykiater Jannike Engelstad Snoek: Tvang i barne- og ungdomspsykiatrisk perspektiv

1525:Adrian Lorentsson (Mental helse ungdom og tvangsutvalget): Brukererfaringer

1535:Professor (em) Aslak Syse: Tvangsbruk og jus.  Noen normative synspunkter

1605: Diskusjon og oppsummering

1630: Enkel mottakelse og anledning til ytterligere meningsutveksling.

Bakgrunn for seminaret: Det norske medisinske Selskab utgir tidsskriftet Michael og der kommer det et supplementsbind om tvang og menneskerettigheter.  Hovedartikkelen der er av Rigmor Diseth, som for øvrig den 5.5.2017, dagen etter symposiet, fyller 85 år. Supplementbindet bygger på hennes doktorgradsarbeid fra 2013.


13.september kl 1915

Helsefeltets strateger

ved Rune Slagstad

11.oktober 2017  kl 1915

Kan vi, vil vi og tør vi endre våre gener med de nye kraftfulle metodene for genredigering?  

Direktør Ole Johan Borge; Om Bioteknologirådet

Seniorrådgiver Sigrid Bratlie: Genredigering med CRISPR/Cas9

Seniorrådgiver Sigrid Bratlie: Aldring og livsforlengende behandling

 onsdag 8.november 2017 kl 1915

Norsk drikkevann- Godt nok?

1.     Susanne Hyllestad: Ledningsnettet i Norge – en helserisiko?

2.    Camilla Svendsen: Ale-studien – en svensk drikkevannsundersøkelse med konsekvenser

3.    Camilla Svendsen: Drikkevannsstudien – hvor mange blir syke av drikkevann i Norge?

onsdag 6.desember 2017 kl 1915

Matros Trosners dagbok 1710-1714. Livet i marinen, til sjøs i Skagerrak og Østersjøen og i hovedstaden København.

Trosners dagbok er et unikt manuskript som beskriver dansk/norske sjøfolks liv i detalj. Det er rikt illustrert med originaltegninger. Et langvarig historikerprosjekt er nå avsluttet og dagboken er gitt ut i bokform.

Presentasjon ved kommandørkaptein/historiker Tor Jørgen Melien fra Institutt for forsvarsstudier og professor Hilde Sandvik, Institutt for arkeologi, konservering og historie, Universitetet i Oslo.

2016

Onsdag 13.januar kl 1915

 Norsk helsevesen i vekst og endring.  Politikk, forvaltning og tjenester gjennom 50 år (1967-2017) - noen momenter til diskusjon.

ved Per Haave
Per Haave er statsstipendiat i medisinsk historie og arbeider med et bokmanuskript, der sentrale spørsmål tas opp til drøfting i kveldens foredrag.

Onsdag 17.februar kl 1915

Jørgen Valeur: Tarmfloraen - kroppens største organ

Terje Finstad: Metchnikoffs måltid? Diett og tarmbakterier fra The Nature of Man til Sjarmen med tarmen.


Jørgen Valeur er instituttleiar ved Unger-Vetlesens Institutt, Lovisenberg Diakonale Sykehus. Han er lege, og har doktorgrad om matintoleranse og funksjonelle mage-tarm-plager.


Terje Finstad er forskar ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU, der han arbeider med NFR-prosjektet "In food we trust: Technologies of governance in industrialized food systems". Han har frå før ein doktorgrad i teknologi- og vitenskapsstudier.

 

Onsdag 9.mars kl 1915

Arbeid, helse og transmigrasjon: de arbeidende fattige som den nye underklassen i Oslo

Kari Gran, leder ved Kirkens Bymisjons virksomhet Møtestedet,

Vilde Fastvold Thorbjørnsen, PhD-stipendiat, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO og

Per Kristian Hilden, rådgiver i Fagutviklingsenheten i Kirkens Bymisjon og førsteamanuensis, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, UiO.

 

Onsdag 13.april kl 1915

Overdiagnostikk- teknikk eller etikk?

Bjørn Hofmann, professor ved Universitetet i Oslo

 

Onsdag 18.mai kl 1915

Pasienter i vitenskapens tjeneste: fra etikkens historie

ved Aina Schiøtz, professor, Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB

Speilbilder - Et historisk blikk på medisinsk fotografi

Øystein H. Horgmo, medisinsk fotograf, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

 Etter det faglige programmet var det årsmøte i Det norske medicinske Selskab.

Onsdag 14. september 2016 kl 1915:

Ny teknologi – nye former for involvering av pasienter og brukere?

Øystein Eiring, Avdelingssjef, Sykehuset Innlandet / Kunnskapssenteret, FHI
Kari J. Kværner, professor og senterdirektør, C3 - Centre for Connected Care, OUS
 

Onsdag 9. november 2016 kl 1915:

Prioritering I helsevesenet - hva nå?
Trygve Ottersen, førsteamanuensis, Avdeing for samfunnsmedisin og global helse og Senter for global helse, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
Eli Feiring, førsteamanuensis, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Onsdag 7.desember 2016 kl 1915: Julemøte.

"Den mest konstruktive del av medisinen". Et historisk blikk på infertilitetsbehandling i Norge ved Eira Bjørvik

Intim avstand- transnasjonal kommersiell surrogati i India ved Kristin Engh Førde

 

2015 

 

Onsdag 14.01.15 kl 1915

Looking back on Asian medicine –

opening of the spring Semester 2015 in The Norwegian Medical Society on January 14th, 2015

All interested are welcome to attend the following two lectures on Wednesday, January 14th, 2015, 1915-2100 , in the lecture hall of D&M, (the former “Kvinneklinikken”) Pilestredet Park 7, Oslo:

1. Theresia Hofer (University of Oslo, Institute of Health and Society): Bodies in Balance – The Art and Artisans of Tibetan Medicine (30 min.).

 

 

2. Harold Cook (Brown University, Providence, Rhode Island, USA): European Medicine and Asian medicine in the 17th century (30 min.).

 

 

 

Onsdag 25.02.15 kl 1915

 Ebolaepidemien- forebyggelse og krisehåndtering.

Innledninger:

Epidemiologien ved ebolasmitte v Gunnar Bjune

Pasienthåndtering ved ebolasmitte v Arne Brantsæter

Forbyggelse av ebolaepidemi. Nasjonalt Folkehelseinstitutts vaksineprosjekt v Sara Watle

Forebyggelse av ebolaepidemi. Kan en peptidvaksine være et alternativ? v Birger Sørensen

Onsdag 25.03.15 kl1915

Vil medisinen overleve i morgendagens helsetjeneste? Inntrykk fra et år i USA v Jan Frich

Trenger psykiatrien psykiatere? v Per Vaglum 

Onsdag 20.05.15 kl 1915

 Praktisering av medisin på faraoenes tid. Teori og praktisering av hverdagsmedisin i oldtidens Egypt v Stein Evensen.

Etter programmet arrangeres det årsmøte i Det norske medicinske Selskab.

Onsdag 9.september kl1915

 Kan kreftgåten løses?

Trond Eirk Strand: Lungekreft - fra 50 år med uendrete og elendige leveutsikter til det siste 10-året med gunstige fremskritt.

Jarle Breivik: Hvorfor lar kreftgåten seg aldri løse?

Steinar Tretli: Hvilken nytte kan befolkningen ha av kreftforskning?

Onsdag 7.oktober kl 1915

Er Ebola-gåten løst? ved John-Arne Røttingen, divisjonsdirektør ved Folkehelseinstituttet

Kommentar ved Dag Kvale, avdelingsoverlege/professor, Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus/Universitetet i Oslo

Onsdag 18.november kl 1815

 Taushetsplikten

Programmet begynner med konsert i kantinen i Domus&Medicus kl 1815. Det faglige programmet begynner kl 1915.

Konsertprogram:

Ludwig van Beethoven: Gassenhauertrio,  opus 11.

Verket, som har tre satser, framføres av en trio bestående av Merethe Roos (cello), Kårstein Måseide (klarinett) og Monica Thomescu-Rohde (klaver). Det blir musikkhistoriske kommentarer ved Merethe Roos.

Møtet fortsetter kl. 1915 i auditoriet.  

Innledninger ved Merethe Roos og Aslak Syse

Merethe Roos har drevet historisk grunnforskning på Baltazar Münter, prest i St.Petri menighet i København, som også var Struensees skriftefar i perioden mellom dødsdommen og henrettelsen i 1772. Umiddelbart etter at Struensees hode var falt, ga presten ut en bok om skriftemålet. Den ble oversatt til mange språk og han tjente store summer på den. Hvordan lå det an med kravet til taushetsplikt for en skriftefar den gangen? Merethe Roos kommer til å drøfte taushetspliktens kontekstavhengighet og tittelen på innlegget er : "Var det sant det som ble sagt? Ytringer, etikk og fiksjon i Struensee-affæren, København 1772". 

Aslak Syse er cand. med. (1972), cand. jur. (1988) og dr. juris (1996). Han har arbeidet i ulike legestillinger i Finnmark fra 1972–1988. Fra 1989 har han vært tilknyttet Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo, fra 1997 som professor.

Hans innledning vil ta utgangspunkt i spennende, nyere Høyesterettsdommer der helsepersonells og helsetjenestens taushetsplikt er vurdert både hva gjelder innsynsregler og rent strafferettslig.

Onsdag 16.desember kl 1915 Julemøtet
”Eyr- portrett av et tidsskrift” - en analyse av et tidsskrift av sin tid

ved Øivind Larsen og Magne Nylenna

2014

 Onsdag 22.01.14 kl19.15

”Statistikk som middel til å trekke kausale slutninger i medisinsk forskning” ved Odd Aalen, professor ved Universitetet i Oslo

  ved Hege Roll-Hansen, førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo

 

Onsdag 120214 kl 1915

”Valgsituasjoner for leger. Individuell frihet og juss” ved Rolf Kirschner, overlege ved Oslo Universitetssykehus og Charlotte Haug, redaktør av Tidsskrift for Den norske legeforening

 

Onsdag 12.03.14 kl 19.15

”Nanoteknologiens inntog i klinisk medisin” ved Gareth Wyn Griffiths, Institutt for biovitenskap, UiO 

 

Onsdag 23.04.14 kl 1915

 

”Kunnskapssenteret fyller ti år-er helsetjenesten blitt mer kunnskapsbasert?”

 

ved Magne Nylenna, direktør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

 

 

Onsdag 140514 kl 1915

"Bevarte skjelettrester etter Olav den hellige og Sigurd Jorsalfarer. Er de ekte?"
 

ved Per Holck, professor emeritus ved Universitetet i Oslo. Etter foredraget ble det arrangert årsmøte i Det norske medicinske Selskab.

 

Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum inviterer til seminar tirsdag, 30. september 2014 kl 1215 – 1600

Det medisinske fakultet i Oslo 200 år

 

Sted: Auditorium 13, Domus media, Karl Johans gate 47, Oslo 

Møteleder: Stein A. Evensen

1215 - 1220 Introduksjon ved Stein A. Evensen

 

1220 - 1315 «Merkesteiner i det medisinske fakultets historie» Øivind Larsen

 

1315 - 1400 «Fakultetets bedrøvelige holdning til kvinners legeutdanning rundt forrige århundreskifte» Aina Schiøtz

 

1400 - 1420 Pause

 1420 - 1505 «Nordmenn som studerte medisin i utlandet på 1950 og 60 tallet – en kald skulder fra fakultetet og Legeforeningen» Arnt Jakobsen

 

1505 - 1550 «Hva kreves for å utdanne leger til fremtidens medisin?» Per A. Brodal

 

1550 - 1600 Avslutning

 
 

Onsdag 08.10.14 kl 1915

Forskerskolen for allmennmedisin v/ professor Elin O. Rosvold

 

Onsdag 12.11.14 kl 1915

Helseforskningsloven er fem år: Hva er forandret?

Velkommen til åpent debattmøte om erfaringene med helseforskningsloven

Møteleder: Direktør Magne Nylenna, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Innledere:

Professor Per Morten Sandset, Universitetet i Oslo

Professor Geir Jacobsen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)

Direktør Bernadette Kumar, Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI)

Professor Dag Bruusgaard, Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

 

Onsdag 03.12.14 kl 1915 
 

 Norway for neurasthenia! «Behandlingsreiser» for nervøse lidingar 1880-1914
 

 v/Kristine Lillestøl

 Kristine Lillestøl er utdannet lege fra Universitetet i Bergen i 2004, men studerte også historie, idéhistorie og litteraturvitenskap ved samme universitet 2002-2008. Hennes PhD-avhandling fra  Bergen i 2010 handler om matoverfølsomhet og irritabel-tarm-syndromet. Etter turnustjenesten arbeidet hun ved ME/CFS-senteret ved Oslo Universitetssykehus, før hun ble post-doc.-stipendiat ved Seksjon for medisinsk antropologi og medisinsk historie ved Universitetet i Oslo. Høsten 2014 har hun hatt forskningsopphold ved det medisinhistoriske instituttet i Montréal i Canada. Hennes postdoktorprosjekt dreier seg om diagnosenevrasteni i norsk medisinsk historie fra om lag 1880 og fram til nå.

Hvem var "Pylorica"?

v/ Rannveig Nordhagen
 

 Etter møtet vil det arrangeres tradisjonell middag. Mer informasjon om arrangementet og påmelding sendes på epost til medlemmene.Påmelding til middagen skjer til sekretæren.

Høsten 2014: Michael supplement 15, 2014 foreligger nå. Det er boka "Doktorskole og medisinstudium - Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo gjennom 200 år (1814-2014)". Da den er på 726 sider og temmelig tung, vil den koste svært mye pr. eksemplar i forsendelse, og det har Selskabet simpelthen ikke råd til. Derfor kan interesserte medlemmer hente sitt eksemplar ved henvendelse i resepsjonen, Kunnskapssenteret, Pilestredet park 7, dvs. der vi pleier å ha medlemsmøtene.  

 

 

Høst 2013 

 

 Onsdag 11.09.13 kl 1915

 

 

  «De rettsmedisinske utfordringene ved 22. juli terrorangrepet» ved Torleiv Rognum og Marguerethe Stenersen 

 

 

  «Farmakogenetiske undersøkelser ved forgiftningsdødsfall» ved Merete Vevelstad

 

 

  «Genetisk obduksjon ved plutselig barnedød. Anvendelse ved diagnostikk og i forskning» ved Siri H Opdal og Linda Ferrante

 

 

  «Mord og mysterier – fra en rettsgenetikers hverdag» ved Eirik Natås Hanssen

 

 

 

Onsdag 16.10.13 kl 1915

  «God vin tåler lagring: Oslo Ischaemia Study gjennom 42 år» ved Jan Erikssen, professor emeritus Universitetet i Oslo,  Johan Bodegaard, PhD/forsker, hjertemedisinsk avdeling Ullevål og Knut Gjesdal, professor UiO, hjertemedisinsk avdeling Ullevål

 

 Onsdag 06.11.13 kl 1915

«Makt og ansvar i velferdsstaten: Om forholdet mellom politikk, styring og arbeid» ved Halvard Vike


«Velferdsstat - et tvetydig begrep, en omdiskutert visjon» (1945-1966) ved Per Haave

 
  Onsdag 04.12.13kl 1915

«Det medisinske fakultet i Oslo 200 år» Universitetshistorie ved professor Øivind Larsen

I tillegg vil Randi Sørsdal vise sin fars, dr. Sverre Sørsdal, film fra tjeneste som lege på hvalfangst i 1930-årene.

Etter julemøtet blir det middag, påmelding per mail
 

 

Vår 2013

 

   Onsdag 23.01.13:

  SFF (Senter for Fremragende Forskning) i psykoseforskning- bakgrunn og visjoner?

 

  Ved Professor Ole A. Andreassen. 

 

 

Onsdag 27.02.13:

 

 

 Kreftvaksiner

 

 I mmunterapi mot kreft  og peptid vaksiner  Ved Steinar Aamdal

 

  Cellulære kreftvaksiner Ved Gunnar Kvalheim

 

Onsdag 20.03.13:

 For mye av det gode? Om overdiagnostikk og overbehandling i helsetjenesten

Ved Professor Steinar Westin, NTNU og Overlege/professor Tor-Arne Hagve, Akershus universitetssykehus
 

 
 

 

Italiatur våren 2013: Fredag 11.04- mandag 15.04 2013 arrangerte Det norske medicinske Selskab og Stiftelsen Nasjonalt medisinsk museum felles til tur Bologna

 

 

Onsdag 24.04.13:

 

 

 

 
Kunnskap og personvern:Om forskning basert på MoBa (Den norske mor og barnundersøkelsen), andre helseundersøkelser, biobanker og registre.
 
Ved professor, dr med Camilla Stoltenberg, Direktør ved Folkehelseinstituttet

 

 

 

 

 

 

 

Onsdag 29.05.13:

 

 

Fremtidens spesialiststruktur

 

 Ved Hans Petter Aarseth

 

 Etter foredraget blir det årsmøte i Det norske medicinske Selskab.

 

 

 

Andre arrangmenter:

 

Nordisk konferanse 29.mai-1.juni 2013

 

(lagt ut 28.01.13)

 

 

  The 24th Nordic Medical History Congress, Second Call for Papers has

 

  appeared, link:

 

www.suomenlhs.fi/kongressi2013.html

 


 

Høst 2012

 

 

Onsdag 19.september 2012 kl.1915

 

 

Hvor mye penger bruker Norge egentlig på helsetjenester? 

 

 

Professor Bjarne Jensen, Høgskolen i Hedmark og Rådgiver Kjersti Helene Hernæs, Statistisk sentralbyrå innleder til debatt. 

 

 

 

  Onsdag 10.oktober 2012 kl.1915 

 

 

Et regionalisert helsevesen på sotteseng? Er Sykehusdirektoratet løsningen?

 

 

Stortingsrepresentant og leder av Stortingets helse- og omsorgskomite Bent Høie (H), og stortingsrepresentant Thomas Breen (Ap) innleder til debatt.

 

 Onsdag 07.november 2012 kl.1915 

 

Sustainable development, poverty, wealth and health. The history of the Brundtland Commission. 

 

 

  Ved professor Iris Borowy (Rostock/Paris)

 

Onsdag 12.desember 2012 kl.1915


Profiler i norsk medisin. Portrettene i Det norske medicinske Selskab.

 

Ved professorene Øivind Larsen og Magne Nylenna, Universitetet i Oslo


Julemøte med etterfølgende middag.

 

 

Vår 2012

 

 

Onsdag 25.januar 2012 kl 1915

 

 

Fra Mangelsgården, via Brennerigården og Domus media til Domus medica

 

 

Ved prof. Jon Storm-Mathisen

 

Onsdag 29.februar 2012 kl 1915
Tuberkuloseforskeren Konrad Birkhaug- en bergenser med eventyrlig liv (Vaksinasjonen som ble en kriminalsak

 

ved Ole Didrik Lærum

 

 

Onsdag 28. mars 2012 kl 1915

 

 

Er vårt system for innføring av ny teknologi i helsetjenesten forsvarlig?

 

 

"Grensen mellom forskning, utprøvning og rutine er uklar" ved Stein A. Evensen

 

 

"Innføring av nytt medisinsk utstyr i kirurgi" ved Jan Erik Nordrehaug

 

 

"Et nasjonalt system for innføring av ny teknologi i helsetjenesten" ved Maiken Engelstad

<

publication-image

Search in Michael

Translate (By Google)

Contact:

Michael, c/o professor Øivind Larsen | p.o.box 1130 Blindern | N-0318 Oslo, Norway |

Epost: oivind.larsen@medisin.uio.no